Over mijzelf

Sinds natuurjaar 1970 ben ik actief in de natuurbescherming. Al sinds mijn vroegste jeugd heb ik het natuurbederf aan de lijven ondervonden. Op Goeree Overflakkee, waar wij woonden begon men na de Ramp van 1953 met het spuiten met landbouwgif. Voor die tijd werden de akkers onkruidvrij gehouden door te wieden. Op de knieën kropen ordes landarbeiders door de uien en andere gewassen om het onkruid te wieden. Na ongeveer 1956 kwam hier verandering in. Met kleine vliegtuigjes werd er laag over het land gevlogen, een straal gif achter latend. Wij vlogen als hazen de sloot in om niet volgespoten te worden met dit vuile, groene goedje. In Best was het Jacky Verdonk, die mij opmerkzaam maakte op het spuiten van wegbermen, het lozen van  afvalwater op de Dommel en de bedreiging van de Sonse Heide door de gemeente Eindhoven, die hier een pretpark van wilde maken. Toen in 1970, in het Blauw  Boerke, het IVN Best werd opgericht was ik erbij. In 1974 haalde ik, samen met mijn vrouw, Trees het natuurgidsen diploma. Een lange tijd ging ik met publiek het veld in en vertelde over alles wat we hier aantroffen. Ook organiseerde wij cursussen om mensen te krijgen die het werk van het IVN konden continueren. Van 1999 tot 2011 ben ik weinig tot niet actief geweest. Bij mijn pensionering in 2011 ben ik weer actief geworden als natuurgids, ik heb een tijdje mee gedaan in de plantenwerkgroep en sinds  de oprichting in 2014 ben ik actief  in de fotowerkgroep.